SGF logo
Kontakta oss
Aktiviteter
Möten
Rossbypriset
Medlemskap
Föreningens historia
Länkar

Medlemsinformation

 

Som medlem i Svenska Geofysiska Föreningen bidrar du till de pris SGF delar ut: Rossby-priset till extraordinära geofysiker och priset för årets bästa examensarbete i geofysik. Du får också information och inbjudan till de seminarier, diskussioner och möten SGF anordnar.

Svenska Geofysiska Föreningen har i år cirka 80 medlemmar från alla hörn av geofysiken. Föreningen har också sex institutionsmedlemmar, se nedan. Medlemsavgiften är för närvarande:
100 kr/år för privatpersoner
1000 kr/år för institutionsmedlemmar

Medlem i SGF blir man genom att skicka oss skicka oss namn, adress, epost-adress, telefonnummer och födelsedatum samt betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto 25 92 22 - 8. Kontakta oss gärna om du har frågor.

  • Avdelningen för oceanografi, Göteborgs universitet
  • Institutet för rymdfysik, Kiruna
  • Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Enheten för geofysik, Sveriges Geologiska Undersökning
  • SMHI, Norrkörping
  • Geofysik, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet