SGF logo
Kontakta oss
Aktiviteter
Möten
Föreningsstämmor
Styrelsemöten
Rossbypriset
Medlemskap
Föreningens historia
Länkar

Möten

 

Föreningen har som regel årsmöte i april/maj. Styrelsen möts en till två gånger i halvåret.

Föreningsstämmor:

 • 2010: 27 april kl. 15.00 i Hambergsalen, Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16, Uppsala.

  Stämman kommer att genomföra den andra läsning om föreningens nedläggning och besluta om en överföring av Rossbyfonden till Svenska nationalkommittén för geofysik vid Kungliga vetenskapsakademin. Stämman skall också besluta om utdelandet av Rossbypriset 2010.

  Efter stämman blir det ett föredrag om vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull av Ari Tryggvason.

  Här kan ni ladda hem:

 • 2009: 6 maj kl. 15.00 i sal C609, plan 6, Arrheniuslaboratoriet, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12.

  Stämman kommer att utse en ny ordförande, ny vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom kommer föreningens framtida versamhet, och möjligen dess framtida existensberättigande, att diskuteras.

  Här kan ni ladda hem:

 • 2008: 29 april kl. 15.00 i Hambergsalen, Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16, Uppsala.

  Efter stämman kommer priset för bästa examensarbete i geofysik 2007 att delas ut, följt av ett föredrag av pristagaren Peter Schmidt.

  Här kan ni ladda hem:

 • 2007: 14 maj kl. 15.00 i sal C609, plan 6, Arrheniuslaboratoriet, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12.

  Vid stämman skall en Rossbypristagare utses, de nominerade är Prof. Lennart Bengtsson och Prof. Matti Leppäranta. Föredragshållare är Prof. Christopher Juhlin, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet, som kommer att tala om geologisk lagring av koldioxid kl. 16.00.

  Här kan ni ladda hem:

 • 2006: 8 september kl. 14.30 i sal C609, plan 6, Arrheniuslaboratoriet, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12.

  Extra stämma Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar kan närvara då vi nu ska besluta om att överlämna huvudmannaskapet för tidskriften Tellus till Internationella Meteorologiska Institutet i Stockholm (IMI). Vi ska också för första gången dela ut föreningens pris för årets bästa examensarbete i geofysik. Pristagare är Allid Ferrow, Stockholms universitet, som efter mötet presenterar sitt arbete On the influence of increased freshwater flux for the meridional overturning in the Nordic Seas/Arctic Ocean: A model study using idealized topography and forcing.

  Här kan ni ladda hem:

 • 2006: 30 mars kl. 15.00 i Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala.

  Alla, medlemmar som icke-medlemmar, är sedan hjärtligt välkomna till ett föredrag av professor Henning Rohde, Stockholms universitet, med titeln "Atmospheric brown clouds".

  Här kan ni ladda hem:

Tillbaka upp

Styrelsemöten:

 • 2010: 27 april kl. 14.15 i Gästmatsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala. Kallelse
 • 2010: 24 mars kl. 15.00 i Akademistyrelsen, Kungliga vetenskapsakademin, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm. Kallelse
 • 2009: 5 nov kl. 09.15 i Tornrummet, Kungliga vetenskapsakademin, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm. Kallelse
 • 2009: 6 maj kl. 14.00 i salC609, plan 6, Arrheniuslaboratoriet, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12. Kallelse
 • 2009: 12 mars kl. 15.00 i Kungliga vetenskapsakademins lokal Förmaket, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm. Kallelse
 • 2008: 12 mars kl. 13.30 i Arrheniuslaboratoriet, Meteorologiska institutionen, plan 6, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12.
 • 2007: 17 september kl. 15.00 på SGU, Villavägen 18, Uppsala. Protokoll
 • 2007: 16 mars kl. 15.00 på SGU, Villavägen 18, Uppsala. Protokoll
 • 2006: 8 september kl. 13.30 i sal C609, plan 6, Arrheniuslaboratoriet, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12.
 • 2006: 30 mars kl. 14.00 i Geofysikens seminarierum, Dk235, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala. Protokoll
 • 2006: 10 februari kl. 14.00 på SGU, Villavägen 18, Uppsala. Protokoll

Tillbaka upp