Ledamöter

 

 

Några nuvarande och några tidigare ledamöter i SNG. Övre raden fr.v: P. Holmlund, B. Lund (sekreterare), G. Schwarz, G. Marklund, I. Cato, L.-E. Sjöberg. Nedre raden fr.v: J. Rodhe, K. Borenäs, C. Leck (ordförande), B. Arheimer, E. Sturkell. Saknas: H. Andersson, G. Brodin, S.-Å. Elming, J. Johansson, B. Karlsson, H. Nilsson, R. Roberts, A. Rutgersson, J. Ågren, A. de Boer.

 

 

Caroline Leck - Ordförande, korrespondent IAMAS

Meteorologiska institutionen (MISU)

Stockholms universitet

Tel: 08-16 43 54; e-post: lina[a]misu.su.se

 

Björn Lund - Sekreterare

Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

Uppsala universitet

Tel: 018-471 23 90; e-post: bjorn.lund[a]geo.uu.se

 

Berit Arheimer - korrespondent IAHS

SMHI

Tel: 011-495 82 60; e-post: berit.arheimer[a]smhi.se

 

Göran Björk

Institutionen för marina vetenskaper

Göteborgs universitet

Tel: 031-786 28 58; e-post: goran.bjork[a]marine.gu.se

 

Gert Brodin - fysikklassens representant

Plasmafysik

Umeå universitet

Tel: 090-786 57 71; e-post: gert.brodin[a]physics.umu.se

 

Agatha de Boer

Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms universitet

Tel: 08-164730; e-post: agatha.deboer[a]geo.su.se

 

Sten-Åke Elming

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap

Luleå tekniska universitet

Tel: 0920-49 13 92; e-post: Sten-Ake.Elming[a]ltu.se

 

Per Holmlund - korrespondent IACS

Institutionen för naturgeografi

Stockholms universitet

Tel: 08-16 48 11; e-post: Per.Holmlund[a]natgeo.su.se

 

Jan Johansson

Onsala Rymdobservatorium

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Chalmers

Tel: 031-772 55 58; e-post: jmj[a]oso.chalmers.se

 

Christopher Juhlin - geovetarklassens representant

Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

Uppsala universitet

Tel: 018-471 23 92; e-post: christopher.juhlin[a]geo.uu.se

 

Bengt Karlsson

Oceanografi

SMHI

Tel: 031-751 89 58; e-post: bengt.karlsson[a]smhi.se

 

Hans Nilsson - korrespondent IAGA

Institutet för rymdfysik Kiruna
Tel: 0980-791 27; e-post: hans.nilsson[a]irf.se

 

Roland Roberts - korrespondent IASPEI
Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

Uppsala universitet

Tel: 018-471 23 84; e-post: Roland.Roberts[a]geo.uu.se

 

Erik Sahlée

Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära

Uppsala universitet

Tel: 018-471 25 69; e-post: Erik.Sahlee[a]met.uu.se

 

Gerhard Schwarz

Enheten för geofysik

Sveriges geologiska undersökning

Tel: 018-17 93 44; e-post: gerhard.schwarz[a]sgu.se

 

Erik Sturkell - korrespondent IAVCEI

Institutionen för Geovetenskaper

Göteborgs universitet

Tel: 031-786 28 20; e-post: Erik.Sturkell[a]gvc.gu.se

 

Jonas Ågren - korrespondent IAG

Geodesienheten, Lantmäteriet

Tel: 026-63 34 20; e-post: Jonas.Agren[a]lm.se

 

 

Se även ledamotsförteckningenwww.kva.se

 

SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik

SNG | Uppgift | Ledamöter | Internationell relation | Länkar | Dokument| In English