Svenska Nationalkommittén för Geofysik

SNG

Uppgift

 

  • Att främja forskning och utbildning inom ämnesområdet och att samverka med närliggande ämnesområden.
  • Att verka för att stärka ämnets ställning i samhället.
  • Att representera Sverige inom “International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG” och dess vetenskapliga associationer.
  • Att representera Sverige inom “Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR”.
  • Att agera som expertorgan åt Kungliga Vetenskapsakademien.
  • Att agera som rådgivande organ gentemot universitet, högskolor och andra utbildningsanstalter.

 

Huvudman

Kungliga Vetenskapsakademien är huvudman för kommittén.

SNG | Uppgift | Ledamöter | Internationell relation | Länkar | Dokument | In English